Strona główna1 » Polityka prywatności
Kategorie
Systemy płatności
 • Przelewy24

Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Internetowego Maruda Części Motocyklowe

Administratorem danych osobowych jest właściciel Sklepu Internetowego Maruda Części Motocyklowe:
 
FHU Volvere Iweta Prokopowicz
Marcelin 29e
78-460 Szczecinek
NIP: 673-109-08-02
Regon: 369276182
kom: 694-721-913
email: sklep@choppercruiser.pl

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych z Administratorem możliwy jest poprzez podany powyżej adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub adres korespondencyjny.

Cele oraz podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych

1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych w zakresie następujących celów i na podstawie następujących praw:
 • realizacja Umowy Sprzedaży – zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, adres zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres dostawy – jeżeli inny niż zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość) lub nazwa firmy, NIP, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail i adres siedziby, (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość), w przypadku odbioru osobistego dane adresowe nie są konieczne do udostępniania – art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia RODO
 • prowadzenie ksiąg rachunkowo – rozliczeniowych – zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres dostawy – jeżeli inny niż zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość) lub nazwa firmy, NIP i adres siedziby (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość) – art. 6 ust.1 lit c) Rozporządzenia RODO
 • marketing bezpośredni – polega na prowadzeniu korespondencji e-mail związanej ze sprzedażą Sklepu Internetowego Maruda Części Motocyklowe – zakres przetwarzanych danych: adres e-mail – art. 6 ust.1 lit f) Rozporządzenia RODO
 • obsługa reklamacji i ewentualnych innych roszczeń podnoszonych wobec Administratora lub przez Administratora – zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, adres zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres dostawy – jeżeli inny niż zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość) lub nazwa firmy, NIP, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail i adres siedziby (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość) – art. 6 ust.1 lit f) Rozporządzenia RODO
Odbiorcy danych osobowych

1. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego Maruda Części Motocyklowe konieczna jest współpraca z podmiotami zewnętrznymi – firma wysyłkowa, firma obsługująca płatności, dostawca oprogramowania, biuro rachunkowe. Współpraca z wyżej wymienionymi podmiotami oparta jest na podstawie umów o współpracy, którzy gwarantują wdrożenie zabezpieczeń ochrony danych osobowych zgodnych z obowiązującymi przepisami RODO.
2. Administrator przekazuje dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji danego celu przetwarzania zgodnego z polityką prywatności.
3. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego Maruda Części Motocyklowe mogą być przekazywane w następujący sposób:
firmy kurierskie i przewozowe – przekazanie danych osobowych następuje w zakresie niezbędnym dla zrealizowania zamówienia z opcją dostawy przesyłką pocztową lub kurierską,
 • firmy obsługujące płatności elektroniczne – przekazanie danych osobowych następuje w zakresie niezbędnym dla zrealizowania zamówienia z opcją płatności elektronicznych,
 • dostawcy usług elektronicznych – oprogramowanie sklepu internetowego, hosting i pomoc techniczna – dostęp do bazy danych tylko dla wybranego dostawcy działającego na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym dla zrealizowania zlecenia usunięcia awarii, aktualizacji oprogramowania,
 • biuro rachunkowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna – przekazanie danych osobowych następuje w zakresie niezbędnym dla zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych właściwym organom w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Czas przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
2. Dane przechowywane są zgodnie przepisami prawa dotyczącymi przechowywania ksiąg rachunkowych przez okres 5 lat licząc od początku następującego roku po roku obrotowym.
3. Dane dotyczące roszczeń przechowywane są przez okres prawnie uzasadniony, nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą lub Administratora w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Za okres przedawnienia uważa się wg Kodeksu Cywilnego podstawowy termin dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata.
4. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe są nieodwracalnie usuwane.

Uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych
1. Klient ma prawo do:
 • dostępu do swoich danych,
 • żądania sprostowania danych jeżeli zostały błędnie zapisane lub zmieniły się,
 • usunięcia danych – prawo do bycia zapomnianym,
 • wniesienia sprzeciwu dotyczącego marketingu bezpośredniego i profilowania,
 • ograniczenia ich przetwarzania (Administrator przetwarza dane w ograniczonym zakresie do czasu rozpatrzenia zgłoszonego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie lub w związku z roszczeniami),wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie,
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • przenoszenia swoich danych,
2. Szczegółowe warunki dotyczące powyższych praw opisane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

Profilowanie w Sklepie Internetowym Maruda Części Motocyklowe

1. W związku z obowiązkiem informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, Administrator informuje, że dopuszcza możliwość profilowania kont Klientów dla realizowania celu jakim jest marketing bezpośredni – art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO.
2. Profilowanie dotyczy dobrowolnego korzystania z:
 • przyznawania indywidualnych rabatów,
 • informacji o produktach odpowiadającym preferencjom Klienta,
 • przypomnienie o niezakończonych zakupach,
 • propozycjach promocyjnych zakupów wybranych produktów dopasowanych do profilu Klienta,
3. Profilowanie jest automatyczną analizą aktywności zarejestrowanego Klienta na stronie Sklepu Internetowego Maruda Części Motocyklowe oparta na: historii przeglądanych Produktów, dodawanych Produktów do Koszyka, historii zrealizowanych zakupów.

Bezpieczeństwo danych osobowych

1. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administrator zbiera i przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Rozporządzenie RODO.
2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo i poufność oraz pełny dostęp do informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz podejmuje wszelkie działania zwiększające bezpieczeństwo danych.
3. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne zabezpieczające przed pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez nieuprawnione osoby przechowywanych danych osobowych.
4. Dostęp do danych posiadają tylko osoby upoważnione w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień (firmy kurierskie) i obowiązków ustawowych Administratora sklepu (prowadzenie ksiąg rachunkowo – rozliczeniowych).
5. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych Administrator niezwłocznie informuje osoby, których poufność danych została naruszona.
6. Dane osobowe są przetwarzane w środowisku informatycznym i mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych – wykonywania kopii bezpieczeństwa, ochrona przed nadużyciami i atakami oraz w formie papierowej – kopie faktur.

Postanowienia końcowe

1. Przedstawiona polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie Sklepu Internetowego Maruda Części Motocyklowe i nie dotyczy stron internetowych, na które następuje przekierowanie poprzez linki zamieszczone na stronie sklepu.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl